Zgłoszenia można dokonać przesyłając do firmy Viditur swoje dane oraz zdjęcie zgłaszanego obiektu.


W tym celu należy skożystać z jednego z podanych poniżej sposobów kontaktu.